Kopparberg Gift Set

£12.00

500ml Kopparberg Strawberry and Lime

500ml Kopparberg Mixed Fruit

500ml Kopparberg Naked Apple

500ml Kopparberg Passionfruit

Kopparberg Pint Glass